0902 142 982

Bàn nhựa đúc hình tròn – ĐK115 x C50 – 55cm