0902 142 982

Bàn nhựa đúc hình bán nguyệt – D160 x R60 x C50 – 55cm